07 август, 2014

Изворът...човек се справя добре, ако съхрани недосегаемостта си.
– Как става това?
– Има два начина: или въобще не обръщаш внимание на хората, или да се вглеждаш постоянно в тях.

~~~

...любовта е преклонение, обожание, прослава, поглед към небето. Тя не е бинт за гнойна рана... Онези, които говорят най-невежествено за любовта, са хората, които никога не са я изпитали. Те сваряват разреден бульон от състрадание, съчувствие, презрение и безразличие, и го наричат любов.

~~~

...има му доверие и се отпуска – отпуснал се е като котка, а котките се отпускат само с хора, които харесват.

~~~

Хора без его. Мнение без мислене. Движение без спирачки или двигател. Власт без отговорност

~~~

Изреченията бяха като употребена дъвка, дъвкана и предъвквана, изплювана и дъвкана пак, минаваща от уста на уста, от паважа към подметките, към устите и мозъците...

~~~

Всички се обединиха братски в лукса на колективния гняв, който облекчава скуката и ги прави различни, а те знаят много добре каква благословия е да бъдат различни.

~~~

Лицето му беше на актьор, който знае, че преиграването е признание за поражение, а най-голямата дързост се изразява със спокойствие.

~~~

Думите носеха изцеление, предлагаха решение, разбиваха бариери. Изглежда, най-голямата тайна, която учените не са открили, първоизточникът на живота, е случващото се в момента на превръщането на мисълта в думи.


Айн Ранд

Няма коментари: